Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Tổ chức đoàn thể
Kế hoạch
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Hội phụ huynh học sinh

23/11/2021
14:46:00
257

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Căn cứ vào Thông tư số 55/2011/TT-BGD & ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 về việc ban hành điều lệ, Ban đại diện phụ huynh học sinh;

Căn cứ vào điều kiện thực tế và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường THPT Đồng Hới.;

Để thực hiện tốt phương châm xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước;

Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban ĐDCMH trường xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban năm học 2020 - 2021 như sau:

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Mỗi lớp thành lập một Ban đại diện ĐDCM học sinh lớp, toàn trường thành lập một Ban ĐDCM học sinh trường.

2. Mỗi ban ĐDCMHS lớp được cử ra 3 ông bà đại diện cho lớp (1 trưởng, 1 phó, 1 ủy viên) để duy trì hoạt động của ban phụ huynh học sinh của lớp.

3. Ban ĐDCMHS của trường cử ra 7 ông bà (1 trưởng ban, 1 phó ban, 5 ủy viên) vào Ban thường trực đại diện phụ huynh học sinh để duy trì hoạt động của Ban.

4. Nhiệm kỳ của Ban thường trực và Ban ĐDCMHS lớp là 1 năm (được bắt đầu từ đầu năm học cho đến vào đầu năm học tiếp theo).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1. Phối hợp giáo dục đạo đức: Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

a. Giáo dục ý thức tự giác trong học tập, kỷ luật.b. Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đặc biệt là luật Giao thông đường bộ….

c. Cùng tham gia và hỗ trợ nhà trường tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn, các ngày truyền thống và các trương trình hoạt động ngoại khóa của học sinh.

2. Phối hợp hoạt động dạy và học: Là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mọi hoạt động của Ban đại diện CMHS trong năm học.

a. Tuyên truyền để CMHS nhận thức đúng về mô hình và cách hoạt động của trường, đặc biệt là công tác xã hội hóa giáo dục trong hoạt động dạy học, hoạt động ngoại khóa và xây dựng môi trường sư phạm xanh sạch đẹp.

b. Năm vững kế hoạch và chương trình hoạt động của trường, lớp.

c. Phối hợp với GVCN để nắm tình hình học tập của học sinh, tuyên dương khen thưởng kịp thời học sinh ngoan, giỏi đặc biệt là học sinh chưa ngoan có tiến bộ, bàn biện pháp kết hợp giáo dục.

d. Phối hợp với BGH đẩy mạnh các hoạt động thi đua dạy tốt và học tốt, quan tâm động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân giáo viên và học sinh có thành tích tốt.

e. Hưởng ứng các hoạt động từ thiện do cấp trên, nhà trường phát động, có kế hoạch giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mỗi lớp.

III. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ

1. Trưởng Ban đại diện CMHS lớp trủ trì phối hợp với GVCN dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được đóng góp và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện CMHS lớp thống nhất ý kiến.

2. Trưởng Ban đại diện CMHS trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí huy động được và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện CMHS trường thống nhất ý kiến.

3. Việc thu chi kinh phí của Ban đại diện CMHS phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại cuộc họp CMHS lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện CMHS trường,

4. Ban đại diện chịu trách nhiệm thu, chi và thực hiện chứng từ quyết toán.

5. Nhà trường cử đại diện Ban giám hiệu làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện CMHS trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện CMHS và hoạt động của CMHS.

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN

(Đã ký)

Võ Xuân Chiến

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI

Địa chỉ: 450 Lý Thái Tổ - Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình

Email: thpt_donghoi@quangbinh.edu.vn