Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG INTERNET, MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG KHÁC TRÊN INTERNET.

04/05/2022
03:56:00
11

TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG INTERNET, MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG KHÁC TRÊN INTERNET.

Thực hiện công văn hướng dẫn của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình về việc quản lý và sử dụng mạng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, trường THPT Đồng Hới đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tăng cường quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng giai đoạn 2021 đến 2025”và phổ biến rộng rãi đến toàn thể GVNV và học sinh trong nhà trường với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực, kĩ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích; giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh.

1. Nhà trường chú trọng công tác đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thông qua môitrường mạng về các nội dung cụ thể như:

- Chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương chính sách mới của ngành Giáo dục.

- Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lí và sử dụng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trênInternet;

- Các văn bản chỉ đạo, quy chế, quy định và các hoạt động của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và của cơ sở giáo dục về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh.

- Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; các tấm gương học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và rènluyện;

- Giáo dục nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi tương tác của học sinh, sinh viên trên môi trường mạng; hướng dẫn cung cấp kiến thức, trang bị kĩ năng sử dụng, khai thác tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại học sinh trên môi trường mạng;

- Tuyên truyền, giáo dục học sinh về văn hóa ứng xử trên môi trường mạng.

2. Nhà trường phát triển và quản lí các trang thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trườngmạng.

- Hoàn thiện các trang thông tin điện tử (Website), diễn đàn trên mạng internet dành cho học sinh trong nhà trường. Cung cấp cho học sinh tài khoản email và tài khoản để truy cập, đăng nhập vào hệ thống mạng nội bộ. Đoàn trường đã xây dựng và phát triển các trang thông tin nhóm (Group, Confession) trên mạng xã hội cho học sinhkết nối tuyên truyền, giáo dục giữa trang thông tin của nhà trường với các trang thông tin khác có số đông học sinh nhà trường thamgia. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục với học sinh thông qua internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác như: email, điện thoại, tin nhắn viễn thông.

Nhà trường xây dựng, hoàn thiện các văn bảnquy định về tổ chức và hoạt động, hướng dẫn, quản lí nội dung, hình thức thông tin và tổ chức quản trị đối với các Website, diễn đàn trên internet, mạng nội bộ, trang thông tin, nhóm trên mạng xã hội của các cơ sở giáo dục;các biện pháp khuyến khích học sinh tham gia, tương tác, theo dõi các diễn đàn trên internet, các trang thông tin, nhóm trên mạng xã hội do nhà trường quản lý.

Trong thời gian qua việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng ở trường THPT Đồng Hới đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt trong thời gian học sinh phải nghỉ học trực tiếp vì dịch bệnh Covid thì việc kết nối giữa GV và HS, PH thông qua môi trường mạng có nhiều điểm tích cực, có hiệu quả. Thông qua mạng internet, Zalo, Facebook,…để GV có thể trao đổi thông tin về học tập rèn luyện của HS đến phụ huynh HS, vận động các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm nhắc nhở HS học tập,rèn luyệnđạo đức, nhân cách sống cho con em mình góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực, không có tệ nạn xãhội./.

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI

Địa chỉ: 450 Lý Thái Tổ - Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình

Email: thpt_donghoi@quangbinh.edu.vn