Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Tổ chức đoàn thể
Kế hoạch
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Thi đua khen thưởng

23/11/2021
14:39:00
154

PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: thi đua không chỉ hoạt động tích cực sáng tạo trong công việc hàng ngày, trong lao động sản xuất ra của cải vật chất, còn hoạt động tinh thần, hoạt động tưởng, biểu hiện của lòng yêu nước, biểu hiện tình cảm đối với quê hương đất nước, Tổ quốc đồng bào; tấm lòng, trái tim, khối óc hết lòng phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, phấn đấu cho đất nước ngày càng giàu mạnh, hội ngày càng văn minh, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

Nhận thức về vị trí, vai trò tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, trong những năm qua Công đoàn nhà trường đã triển khai những nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua trong các phong trào các cuộc vận động đang thực hiện trong nhà trường đến từng đoàn viên trong công đoàn.

- Thành lập các Ban vận động, thi đua; xây dựng kế hoạch thực hiện, kèm theo phân công nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên trong từng tổ Công đoàn.

- Triển khai đầy đủ các cuộc vận động phong trào như: cuộc vận động“Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận độnghai không”theo 4 nội dung do BGD phát động, cuộc vận độngmỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo, phong  trào thi đuaxây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực;  phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”; phong trào thi viết sáng kiến kinh nghiệm

- Phối kết hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi nghiên cứu KHKT cấp trường, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

- Tổ chức các cuộc thi văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao với nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Kết thúc các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Công đoàn đã phối kết hợp với Nhà trường tổ chức khen thưởng kịp thời đến CBGV lập thành tích cao trong các mặt. Công tác tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết.

Từ các cuộc vận động, các phòng trào thi đua này đã tạo sựchuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, giáoviên học sinhnâng caođạođức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công ; đẩy lùi sựsuy thoái vềtưởng chính trị, đạođức, lối sống các tệnạn hội….; xây dựng trường học đội ngũ CBGV chuẩn mực về đạo đức, vững vàng v chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp vớiđiều kiện củađịa phương đápứng nhu cầu hội; phát huy được tính chủđộng, tích cực, sáng tạo trong học tập trong các hoạtđộng hội của học sinh. 

thể khẳng định rằng, công tác thi đua, khen thưởng đòn bẩy, biện pháp quan trọng để thúc đẩy mỗi đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những năm tới, Công đoàn nhà trường sẽ tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng để tạo đà cho hoạt động dạy học trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh phát triển.

 

Đồng Hới, ngày 20 tháng 6 năm 2021

Tác giả

Võ Thị Ngọc Chiến

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI

Địa chỉ: 450 Lý Thái Tổ - Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình

Email: thpt_donghoi@quangbinh.edu.vn