Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết
TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG INTERNET, MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG KHÁC TRÊN INTERNET.
Ngày 04/05/2022
03:57:53
11
Thực hiện công văn hướng dẫn của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình về việc quản lý và sử dụng mạng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, trường THPT Đồng Hới đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tăng cường quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng giai đoạn 2021 đến 2025”và phổ biến rộng rãi đến toàn thể GVNV và học sinh trong nhà trường với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực, kĩ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích; giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh.
Bài tuyên truyền về "Luật an ninh mạng"
Ngày 04/05/2022
03:56:06
7
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Chủ tịch nước ký Lệnh số 06/2018/L-CTN công bố ngày 25 tháng 6 năm 2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Bài viết liên quan
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI

Địa chỉ: 450 Lý Thái Tổ - Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình

Email: thpt_donghoi@quangbinh.edu.vn